Regjeringen i forhandlinger med Frp

Fremskrittspartiet sier ja til å forhandle med regjeringspartieneom statsbudsjettet.