Lønning vil ha karaktergrense

Ingen søkere med karaktersnitt på særlig under fire fra videregående bør få ta allmennlærerutdanning, mener Høyres nestleder Inge Lønning. Han forsvarer sin uttalelse om lærerutdanningen.