Høyre: -Overbud fra SV og Frp

Forslaget fra Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti om maksimalpris på 1.500 kroner på barnehageplass smaker av overbud.