Ikke Per Orderuds avtrykk i kårboligen

Kripos har funnet avtrykk av en sko type Marc Bohan Streetwear ved alle likene i kårboligen på Orderud.