Dyrere tinglysing for boligkjøpere

Regjeringens forslag om å overføre oppgaven med tinglysing fra domstolene til Statens kartverk kan påføre boligkjøpere titusenvis av kroner i ekstra utgifter.