Hammern krever 3 millioner kroner i erstatning

Ulf Hammern, som ble tiltalt og frifunnet i Bjugn-saken, krever erstatning fra staten på inntil 1,7 million kroner, pluss renter fra 1995.