Siste runde i kampen for å renvaske Tengs-fetteren

Ble fetteren til Birgitte Tengs under politiavhør aktivt påført den oppfatning at han var skyldig? Det er hovedspørsmålet Høyesterett skal ta stilling til i erstatningssaken som startet onsdag.