Pris til Hans Olav Fekjær

Overlege Hans Olav Fekjær ved Blå Kors ble mandag tildelt Folkeopplysningsprisen.