- Ja, jeg mener de drepte

Kristin Kirkemo Haukeland peker ut Veronica og Per Orderud somgjerningsmenn i trippeldrapssaken.