KrF-ere skeptiske til Afghanistan-krig

KrF-grasrota i Rogaland vil bruke mer ressurser på humanitært arbeid i Afghanistan, mindre på krig.