Lavere terskel for utvisning av kriminelle

Kommunalministeren ønsker å kunne utvise utlendinger om de begår forbrytelser som kan straffes med fengsel i seks måneder.