Kongehus og medier på kollisjonskurs

Kongehuset og sentrale norske medier er på kollisjonskurs i synet på hvordan mediene bør drive sin reportasje og opptre overfor kongefamilien. Kongefamilien ønsker å beskytte sitt privatliv i langt høyere grad enn mediene vil akseptere.