Fem storbykommuner krever mer makt

Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø vil overta viktige oppgaver fra fylkeskommune og stat.