Høyskolene holder på statlig styring

Fylkesordfører i Rogaland, Roald Bergsaker utelukker at fylkeskommunen skal overta ansvaret for Høgskolen i Stavanger. Forslaget om at fylkene skal ha ansvaret for høgskolene vil ikke omfatte høgskoler som arbeider for å få universitetsstatus, mener Roald Bergsaker (h).