Ingen bruk for MTB-er i framtidens forsvar

Regjeringen foreslår å legge ned det meste av MTB-våpenet iproposisjonen om omleggingen av Forsvaret som legges fram i morgen.