Verdikommisjon med vidtfavnende forslag

Lavere fartsgrenser, tiltak for å styrke samiske verdier, bedrepermisjonsordninger for lærere og oljefondsinvesteringer i fattigeland, er bare noen av de mange forslagene som Verdikommisjonenlanserer.