Ikke lov å kreve rente på straffeskatt

Når skattemyndighetene innkrever rente på straffeskatt er dette en ulovlig tilleggsstraff, framgår det av en dom fra Gulating lagmannsrett.