Konkurransetilsynet gransker SAS for prisdumping

Konkurransetilsynet skal sjekke om det er grunnlag for å si at SAS kutter prisene og opprettholder kapasiteten for å presse ut konkurrentene.