Bønder mener seg sviktet av Regjeringen

Bøndene mener seg sviktet av Regjeringen i de pågående WTO-forhandlingene om landbruk. Nå krever bondelaget myndighetene på banen.