Andersens anke forkastet

Høyesterett har forkastet anken fra Jan Helge Andersen som ilagmannsretten ble dømt til 19 års fengsel etter Baneheiasaken.Dommen i Høyesterett er enstemmig.