Svakere tall fra Dagens Næringsliv

Norges Handels og Sjøfartstidende (NHST), som blant annet gir ut Dagens Næringsliv, fikk et underskudd på 1,1 millioner kroner før skatt etter årets tre første måneder, mot 2,7 millioner i samme periode i fjor.