Protester mot anbud i kollektivtransporten

Flere fagforbund i transportsektoren aksjonerte mandag mot forslag fra EU om at all kollektivtrafikk i EU/EØS-området skal legges ut på anbud.