Katastrofen kan styrke norsk landbrukspolitikk

Husdyrkatastrofen i Europa kan bidra til å styrke det norske småskala-landbruket, både i forhold til EU og Verdens handelsorganisasjon (WTO).