Høy temperatur på Kleppemøtet

Det er høy temperatur på Kleppemøtet i Vest-Agder Fremskrittsparti torsdag kveld. En delegasjon på tre stortingsrepresentanter møter Kleppe og fylkesstyret. Kleppe er selv fornøyd med møtet.