Fritid eller betalt arbeidstid

Dette spørsmålet om kva som er fritid og kva som er betalt arbeidstid er nå oppe for Høgsterett. I dag blir den tre dagar lange forhandlinga i retten avslutta, og innan to-tre veker kjem landets fremste dommarar med svaret.