Brende brenner til mot Sellafield

Miljøvernminister Børge Brende (H) ber UD og Regjeringsadvokatenvurdere rettslige skritt for å stoppe radioaktivt utslipp fraSellafield.