Valgforsker Aarebrot refser statsviterne

Norske statsvitere engasjerer seg for lite i den offentlige debatt og overlater samfunnsutviklingen til sjarlataner og kvasivitenskapelige dilettanter.