Følte seg utpekt

Politiet og media hadde tidlig gjort seg opp en mening om hvem som sto bak trippeldrapet, mente Per Orderud i Nes herredsrett i dag. Han og kona var blitt utpekt av omgivelsene.