Wa Wamweres økonomi saumfares

Rikstrygdeverket vil etter alt å dømme endevende Koigi wa Wamweres økonomi for å finne ut om den kenyanske politikeren urettmessig har mottatt uføretrygd fra Norge.