20 års fengsel for Tokke-drapet

Aktor, førstestatsadvokat Arnfinn Hval, nedla mandag formiddagpåstand om 20 års fengsel for 23-åringen fra Klepp og 24-åringenfra Time, som begge er tiltalt for Tokke-drapet.