Orheim står på sitt

Barne— og familieminister Karita Bekkemellem Orheim står fast påhun ikke har gjort noe galt i den såkalte adopsjonssaken.