Bygder forfaller med boplikt

Hva er det verste? At boligen står tom og forfaller, eller at eiendommen selges som fritidseiendom og blir vedlikeholdt og bebodd jevnlig? spør forsker Olaf Holm.