Kald krig mellom Reitan og Jåttå

Frontene hardner til i kampen mellom Jåttå og Reitan om vertskapet for et nytt fellesoperativt hovedkvarter.