Høyt utdanningsnivå i Norge

Bare i Tsjekkia og USA er utdanningsnivået høyere enn i Norge. Om lag 85 prosent av alle nordmenn mellom 25 og 64 år har utdanning fra videregående skolenivå eller høyere.