Per Inge til kamp mot røykeloven

Per-Inge Torkelsen er i første rekke i den selvutnevnte geriljaenmot helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) og hans nye røykelov.