Refser regjeringens kommunepolitikk

Regjeringen svikter kommunene i forhold til meget pleietrengende ogutbygging av sykehjems— og omsorgsplasser, mener Magnhild MeltveitKleppa (Sp).