Flere stortingsrepresentanter fra neste valg

Velgerne i Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland, Rogaland, Vest-Agder, Finnmark og Troms får sende flere representanter til Stortinget ved valget høsten 2005.