Ny rapport sår tvil om «trynefaktor» i skolen

Skoler i Møre og Romsdal avvikler ordningen med anonym retting av prøver i videregående skole etter at de ikke finner målbare forskjeller.