Smuglerne innretter seg etter tollernes turnus

Hvert døgn står grensekontrollen på Norges mest trafikkerte grenseovergang Svinesund ubemannet i flere timer, og smuglerne innretter seg etter dette. Når turnusen endres, øker beslagene.