Departementet urolig over økning i ledighet

Arbeidsdepartementet ser med uro på at ledigheten har økt de siste månedene. I juli økte arbeidsledigheten med 600 personer til 71.700.