Breivik avviser krav om nye sakkyndige

Både aktoratet og forsvarerne til Anders Behring Breivik avviser bistandsadvokatenes krav om ny sakkyndig vurdering for å avgjøre spørsmålet om tilregnelighet.