Algerisk toppdiplomat på terrormøte i Oslo

Bare to måneder før gisseldramaet i Algerie var terrorisme og sikkerhet temaet da norsk UD møtte algerisk antiterrorpersonell i Oslo i november.