Legionellasmitte på Radiumhospitalet

Det er oppdaget legionellasmitte på Radiumhospitalet, og pasienter får ikke lov til å dusje eller bruke vann direkte fra springen.