• 18 omkom da M/S Rocknes kantret i Vatlestraumen i 2004. Arkivfoto, BT

Frikjent etter Rocknes-forliset

Staten slipper å betale 580 millioner kroner.