100 forsvarsansatte afghanere har søkt asyl

Nesten 100 afghanere som har vært ansatt av det norske Forsvaret i Afghanistan, har søkt asyl i Norge, skriver VG.