Mindre bly i norsk elg og hjort

En ny undersøkelse viser at blynivået hos norske familier som spiser mye elg— og hjortekjøtt er lavere enn det som tidligere er målt både i norske og europeiske undersøkelser.