Ingen avklaring i vekterkonflikten

Partene i vekterkonflikten, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service, fortsetter de såkalte sonderingssamtalene.