Avventer politiets etterforskning før eventuell anke

Forsvarerne i Sigrid-saken vil avvente den videre etterforskningen før de tar endelig stilling til om torsdagens kjennelse om varetektsfengsling av de to siktede skal ankes eller ikke.