Ber om utsettelse i Treholt-saken

Arne Treholts advokat Harald Stabell ber om at svarfristen til Gjenopptakelseskommisjonen blir utsatt.