70 millioner kroner avsatt til oljevern ikke brukt

I 2009 bevilget Stortinget 100 millioner kroner til innkjøp av nytt oljevernutstyr. Fortsatt står rundt 70 millioner kroner av disse midlene ubrukt på konto.